wydarzenia 02Sytuacja rodziców po stracie nienarodzonego dziecka – fakty i liczby

W Polsce dochodzi do ok. 40 tys. poronień rocznie – począwszy od niskich do wysokich ciąż, 65% par, które utraciły nienarodzone dziecko, decyduje się na ponowną próbę zajścia w ciążę (jeżeli nie ma przeciwwskazań natury medycznej). Według badań Fundacji Przetrwać Cierpienie: Ok. 27% rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku (głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa); 

 

artykuly 12Opinia teologiczna o losie dzieci zmarłych bez Chrztu

W oparciu o pismo Kongregacji Nauki Wiary w sprawie losu dzieci zmarłych bez Chrztu świętego, Rada Naukowa KEP, po zaciągnięciu opinii profesorów teologii, reprezentujących różne środowiska uniwersyteckie w Polsce formułuje następujące stanowisko odnośnie wspomnianej materii.  (...) Od początku chrześcijaństwa interpretacja biblijnej nauki o grzechu pierworodnym była związana z udzielaniem Chrztu niemowlętom. Kościół pierwotny praktykował chrzest niemowląt niezależnie od teologicznej refleksji nad grzechem pierworodnym w oparciu o przekonanie, że każdy człowiek potrzebuje Chrztu, niezależnie od winy osobistej. (...)

 

pogrzeb 02Pogrzeb dziecka według prawa kanonicznego

Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jak w tym kontekście należy postąpić, jeśli śmierć dziecka nastąpiła jeszcze przed jego narodzeniem. Chodzi mi o to, czy takiemu dziecku przysługuje pogrzeb katolicki, także wówczas, gdy nie zostało ono ochrzczone? Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Zgoda ta obejmuje również Mszę św. pogrzebową. Zatem niezależnie od tego, czy zmarłe dzieci były ochrzczone czy nie, jeśli rodzice o to proszą, są chowane według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. 

 

artykuly 04Czy moje dziecko jest w niebie?

Dawniej, gdy nie było stowarzyszeń ani fundacji organizujących pomoc i wolontariat w szpitalach, posługa kapelana szpitalnego była znacznie szersza (...) Obecnie w szpitalach działa wiele organizacji, które troszczą się o wszelakie potrzeby chorych dzieci. (...).  Podjeżdżam pod Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Widzę rodziców tulących swoje dzieci, które przywieźli do szpitala. Zmartwione twarze, niepokój... Jedni idą na rutynowe badania, inni spieszą na ostry dyżur. Przy wejściu pytam o kaplicę szpitalną.  Zmartwione twarze, niepokój... Jedni idą na rutynowe badania, inni spieszą na ostry dyżur. Przy wejściu pytam o kaplicę szpitalną. Obok kaplicy znajduje się kapelania. Tutaj na całodobowym dyżurze czuwa ks. dr Lucjan Szczepaniak SCJ. Nie tylko kapłan, także lekarz. 

artykuly 06Kiedy umiera dziecko

Żyjemy w społeczeństwie negującym śmierć. Walczymy ze śmiercią i przeciwstawiamy się jej. Przemykamy się przez okres żałoby i pośpiesznie dążymy do powrotu do normalności”.  Takie podejście niezwykle utrudnia proces opłakiwania zmarłych i zostawia niepokój i wątpliwości w sercach osieroconych, jako że odmawia ich uczuciom wagi i głębi. Jeszcze niedawno śmierć traktowana była jako nieodłączny element cyklu życia. Większość ludzi umierała w domu, otoczona rodziną i przyjaciółmi. Dzieci były świadkami procesu umierania, uczestniczyły w pochówku i obrządkach pogrzebowych. Dziś wiele naszych wysiłków, aby przedłużyć życie i zminimalizować ból po stracie bliskich, prowadzi do emocjonalnego zaburzenia ludzi. Nasze cierpienie pozostaje nie spełnione.

pogrzeb 01Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci

Śmierć dziecka jest szczególnie bolesnym doświadczeniem dla jego rodziców. Kapłan staje wobec zasmuconych utratą dziecka rodziców i od jego pasterskiej postawy, okazania współczucia, życzliwości i pociechy zależy bardzo wiele. Chciałbym w krótkich słowach dotknąć tematyki pogrzebu dzieci, które zmarły bądź jeszcze przed urodzeniem w wyniku poronienia, bądź też wkrótce po urodzeniu. Zauważa się bowiem sporadycznie pewien dysonans między stałym nauczaniem Kościoła o tym, iż od chwili poczęcia dziecko jest osobą ludzką, a pewną zauważalną tu i ówdzie praktyką pewnego deprecjonowania pogrzebu dzieci, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci zmarłe przed urodzeniem (wskutek samoistnego poronienia).

artykuly 03Niebo dzieci nieochrzczonych. Kiedy umierają dzieci bez chrztu
 
Problem losu dzieci zmarłych bez chrztu. Zdarza się śmierć dziecka podczas porodu, czy też jeszcze wcześniej. W umysłach rodziców może się rodzić pytanie, jaki jest los w wieczności tych dzieci? Sprawa jest bardzo trudna, także od strony teologicznej.  Spowodowana jest ona głównie literalnym tłumaczeniem Pisma świętego: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Można na nią jednak odpowiedzieć w następujący sposób. Zasadniczą prawdą, która nam tutaj pomoże - jest powszechna wola zbawcza Boga (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie objąć swoim zbawieniem także człowieka w stanie embrionalnym.
artykuly 01Spróbujcie nas zrozumieć. Poznaj oczekiwania rodziców, którzy stracili dziecko

Strata dziecka to jeden z najdotkliwszych ciosów, jakie los może nam zadać. Jak możemy pomóc komuś, kto doświadczył czegoś tak trudnego? Do naszej redakcji przyszedł list ojca dziecka, które zmarło w 34. tygodniu ciąży. Autor dzieli się z nami kolejnymi odsłonami swojej tragedii, choć takie tematy rzadko goszczą na łamach pism dla rodziców. Widzimy jednak głęboki sens tej publikacji. Dzięki niej możemy spróbować lepiej zrozumieć rodziców, których dotknęło podobne nieszczęście. I możemy postarać się nie zostawiać ich z tym nieszczęściem samych. Strata dziecka to jeden z najdotkliwszych ciosów, jakie los może nam zadać. Jak możemy pomóc komuś, kto doświadczył czegoś tak trudnego?