pogrzeb 02Pogrzeb dziecka według prawa kanonicznego

Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jak w tym kontekście należy postąpić, jeśli śmierć dziecka nastąpiła jeszcze przed jego narodzeniem. Chodzi mi o to, czy takiemu dziecku przysługuje pogrzeb katolicki, także wówczas, gdy nie zostało ono ochrzczone? Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Zgoda ta obejmuje również Mszę św. pogrzebową. Zatem niezależnie od tego, czy zmarłe dzieci były ochrzczone czy nie, jeśli rodzice o to proszą, są chowane według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. 

 

Pogrzeb dziecka  

Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jak w tym kontekście należy postąpić, jeśli śmierć dziecka nastąpiła jeszcze przed jego narodzeniem. Chodzi mi o to, czy takiemu dziecku przysługuje pogrzeb katolicki, także wówczas, gdy nie zostało ono ochrzczone?   Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Zgoda ta obejmuje również Mszę św. pogrzebową. Zatem niezależnie od tego, czy zmarłe dzieci były ochrzczone czy nie, jeśli rodzice o to proszą, są chowane według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. Także, jeśli rodzice o to proszą, przed pogrzebem dziecka jest sprawowana Msza Święta, a ksiądz ubrany jest w szaty koloru białego. Taka Msza św. nie ma bowiem charakteru przebłagania za grzechy dziecka, ale jest prośbą o pociechę dla rodziców.  

Dzieci ochrzczone, które nie przystąpiły jeszcze do sakramentu pokuty, chowa się według obrzędu przeznaczonego dla pogrzebu dzieci. Natomiast dzieci, które przystąpiły już do sakramentu pokuty, mają pogrzeb według obrzędu przeznaczonego dla dorosłych. W tym kontekście prawnym znajduje się jednocześnie odpowiedź na Pani pytanie. Także dziecko zmarłe przed porodem należy traktować jak dziecko zmarłe przed chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek poronienia, nawet w bardzo wczesnym etapie ciąży.

Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że "płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić" (kan. 871). "Jeśli żyją" - słowa te należy interpretować w sensie bardzo szerokim, tzn. dopóki nie mamy pewności śmierci dziecka, należy je ochrzcić. Używamy wówczas tzw. formuły chrztu warunkowego. Nie zawsze jednak będziemy mieć możliwość udzielenia takiego chrztu. Trzeba też koniecznie zaznaczyć, że Kościół nie traktuje pogrzebu dzieci poronionych jako obowiązku religijnego i zgadza się na to, aby dzieci zmarłe w okresie płodowym mogły być pochowane bez religijnego obrzędu. Zawsze jednak winno się to odbyć w sposób godny osoby ludzkiej.

Fragmenty książki Sakramenty i inne ważne sprawy. Ks. dr Jan Glapiak