wydarzenia 02Sytuacja rodziców po stracie nienarodzonego dziecka – fakty i liczby

W Polsce dochodzi do ok. 40 tys. poronień rocznie – począwszy od niskich do wysokich ciąż, 65% par, które utraciły nienarodzone dziecko, decyduje się na ponowną próbę zajścia w ciążę (jeżeli nie ma przeciwwskazań natury medycznej). Według badań Fundacji Przetrwać Cierpienie: Ok. 27% rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku (głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa); 

 

 

40% par, które straciły nienarodzone dziecko, nie wymaga pomocy specjalisty  – wystarcza im obecność i zrozumienie bliskich; 10% par, które straciły nienarodzone dziecko, przeżywa kryzys, a w konsekwencji 

– rozstaje się;
30% kobiet, które doświadczyły poronienia, popada w depresję, która wymaga leczenia psychiatrycznego, a dla około 30% wystarczająca jest pomoc psychologiczna;
7% kobiet z nieleczoną depresją po poronieniu podejmuje krok targnięcia się na własne życie.
* Badania dotyczące sytuacji rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, Fundacja Przetrwać Cierpienie prowadziła w okresie grudzień 2012 – maj 2014 r. w ramach kampanii „Ja też jestem dzieckiem”. Zostało ono oparte na statystykach udostępnionych przez 324 psychologów oraz 600 psychiatrów z całej Polski. W badaniu wzięto również pod uwagę opinię blisko 214 000 rodzin, które utraciły dziecko. 
 
„Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki”
Raport podsumowujący kampanię „Ja też jestem dzieckiem”
 
Fundacja Przetrwać Cierpienie publikuje raport „Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki”, który powstał na bazie opinii tysięcy rodziców w ramach kampanii „Ja też jestem dzieckiem”.
 
Kampania „Ja też jestem dzieckiem”, organizowana przez Fundację Przetrwać Cierpienie, ma zwrócić uwagę na to, że służby medyczne – pozwalając rodzicom na pochowanie płodu lub dziecka, które zmarło przy porodzie – mogą znacznie zmniejszyć skalę przeżywanej przez nich traumy. Krótsza długość ciąży przed poronieniem nie powinna być powodem na skazywanie rodziców na większą depresję.
 
Kampania porusza kontrowersyjny i bardzo bolesny temat utraty dziecka podczas ciąży, który dotyka rocznie ponad 40 000 rodzin w Polsce. Jej celem jest przekazanie wszystkim oddziałom położniczym, ginekologicznym oraz patologii ciąży w Polsce materiałów informacyjnych dla rodziców, w których zawarte będą informacje o prawach, jakie im przysługują po stracie dziecka, oraz dla personelu medycznego – jak zachować się wobec rodziców, którzy dowiadują się o śmierci swojego dziecka. Jak pokazał pierwszy raport kampanii w Polsce (z października 2013 r.), ponad połowa szpitali nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących opieki i przekazywania rodzicom informacji o ich prawach. Twarzą kampanii „Ja też jestem dzieckiem” jest artystka Natalia Niemen.
 
Raport „Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki” podsumowuje aktywność szpitali w dwóch kategoriach:
 
„Opieka po utracie dziecka” – rodzice oceniali zachowanie personelu medycznego wobec rodziców po stracie dziecka – czy personel otoczył opieką rodziców, zaproponował psychologa, czy rodzice doświadczyli wsparcia ze strony placówki
 • „Informacje przekazane” – czy przekazano rodzicom informacje o przysługujących im prawach po stracie dziecka.
Raport jest rezultatem maili i informacji udzielanych drogą telefoniczną przez rodziców po stracie dziecka, którzy ronili w poszczególnych szpitalach. Przedstawione są w nim tylko dobre szpitale (w obu kategoriach zaokrąglony wynik wynosił minimum 30%). Każdy z poniższych szpitali posiada ponad 100 ocen rodziców. W pierwszym raporcie (z 15 października 2013 r.) nie znalazło się aż 296 szpitali spośród 421, które mają oddział położniczy, z powodu zbyt słabej oceny lub zbyt małej ilości ocen. Natomiast obecny raport zawiera 316 szpitali z całej Polski ocenionych pozytywnie przez rodziców po stracie dziecka.
 
STATYSTYKI
 
 
Badania dotyczące sytuacji rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, Fundacja Przetrwać Cierpienie prowadziła w okresie grudzień 2012 – maj 2014 r. w ramach kampanii „Ja też jestem dzieckiem”. Zostały one oparte na statystykach udostępnionych przez 324 psychologów oraz 600 psychiatrów z całej Polski. W badaniu wzięto również pod uwagę opinię blisko 214 000 rodzin, które utraciły dziecko. 
Liczba szpitali w końcowym raporcie (przyjaznych rodzicom) wzrosła do 316.
W Polsce dochodzi do ok. 40 tys. poronień rocznie – począwszy od niskich do wysokich ciąż
65% par, które utraciły nienarodzone dziecko, decyduje się na ponowną próbę zajścia w ciążę (jeżeli nie ma przeciwwskazań natury medycznej)
Ok. 27% rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku (głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa)
40% par, które straciły nienarodzone dziecko, nie wymaga pomocy specjalisty – wystarcza im obecność i zrozumienie bliskich
10% par, które straciły nienarodzone dziecko, przeżywa kryzys, a w konsekwencji – rozstaje się 
30% kobiet, które doświadczyły poronienia, popada w depresję wymagającą leczenia psychiatrycznego, a dla około 30% wystarczająca jest pomoc psychologiczna
7% kobiet z nieleczoną depresją po poronieniu podejmuje krok targnięcia się na własne życie
Dane szacunkowe z dnia 8 maja 2014 r.
 
Kampanii „Ja też jestem dzieckiem” patronują: Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, Kobieta wie lepiej, Fundacja Dziecko Adopcja Rodzina, Bractwo Małych Stópek, Fundacja Wcześniak, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dlaczego, Fundacja Głos dla życia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Obrońców Życia, Fundacja SOS, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia, Polskie Towarzystwo Neonantologiczne, Zdrowie wieszjak.pl, Fundacja Mam Serce, Miś kuleczka, Kobiety zmieniają świat, Fundacja Pro-Prawo do Życia, Sprawymamy.pl, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu Poronienie, TVS Silesia, Psychologia.net.pl.