Obchody Dnia Dziecka Utraconego 2016r. w Archidiecezji Częstochowskiej

Zapraszamy 15 października 2016r. do wspólnej modlitwy rodziców, których boleśnie dotknęła strata dziecka czy to przed czy po przyjściu na świat w wyniku u choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku (...)

czy aborcji oraz ich bliskich i tych, którzy pragną się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą dzieci. Ten czas jest okazją do modlitwy za osieroconych rodziców, szansą na oddanie Bogu swojego cierpienia.


Zapraszamy

w Częstochowie - Sanktuarium św. Józefa oraz w Wieluniu - Klasztor Sióstr Bernardynek


17:30 Różaniec w intencji rodziców po stracie
18:00 Eucharystia
18:45 świadectwo rodziców po stracie dziecka


Zakończymy  adoracją, którą w Częstochowie poprowadzi zespół 77fm podczas której, każdy rodzic będzie mógł zapalić przy ołtarzu światełko pamięci symbolizujące jego utracone Dziecko.

W Radomsku - Kościół św. Ojca Pio


16:00 Eucharystia
17:00 Różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci oraz modlitwa przy pomniku Dziecka Utraconego

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego w naszej Archidiecezji objął Ks. Abp dr Wacław Depo 

Dzień Dziecka Utraconego w Archidiecezji częstochowskiej czas, który koi  rany, utula ból i budzi w sercu nadzieje…