Prawo

Wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia (...)

Wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w sprawie zgłoszenia urodzenia dziecka martwego  (również przed 22 tygodniem ciąży)

Pismo Rzecznika Praw Dziecka (...)

Pismo Rzecznika Praw Dziecka z prośba o wyjaśnienie przyczyn odmowy  wydania dokumentów umożliwiających zgłoszenie w USC urodzenia dziecka martwego.

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7. stycznia 1993 Dz. U. z 1993r. Nr 17, poz. 78. stan prawny na dzień 27. czerwca 2003 roku

Poród czy poronienie w świetle prawa polskiego

Poród czy poronienie w świetle prawa polskiego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania

Prawo dotyczące pogrzebu kościelnego

Prawo do pogrzebu i pożegnania. Prawo dotyczące pogrzebu kościelnego