foto dlaczego 3Spotkania Rodziców Dziecka Utraconego w Warszawie (Służew).

Spotkania rozpoczynają się wspólnie przygotowaną Mszą świętą za zmarłe dzieci i ich rodziców, celebrowaną w kaplicy klasztoru dominikanów (wejście przez furtę klasztoru). Po Mszy - spotkanie, polegające na dzieleniu się doświadczeniami rodziców po stracie, znajdujących się na różnych etapach żałoby i w różnej sytuacji życiowej.

Charakter spotkania w dużej mierze zależy od uczestników. Na te spotkania są zaproszone też osoby niewierzące lub przeżywające kryzys wiary.

Duchową opiekę nad spotkaniami sprawuje obecnie o. Dominik Zarychta OP. Organizacją spotkań zajmują się osoby świeckie, aktualnie: Kasia Doboszyńska-Markiewicz z mężem Kamilem. 

Chcemy, aby spotkania stały się azylem dla rodziców po stracie dziecka. By tacy rodzice mogli w nich podzielić się swoim bólem, tęsknotą i drobnymi radościami, by mogli opowiedzieć o przeżywaniu żałoby i o swoim dziecku. Aby zobaczyli, że nie są sami, by zniknęło "nieznośne poczucie wyjątkowości", którego mogą doświadczać w swoim środowisku.  Strata dziecka to niewyobrażalna tragedia, wielka rana, którą uleczyć może tylko Pan Bóg i Jego miłość. Dlatego po przebytej traumie, w procesie odnowy życia i nadania mu nowej jakości, niezbędna jest troska osób duchownych i modlitwa.

Spotkania skupiają rodziców dzieci, które zmarły z różnych powodów i w każdym okresie życia. Dzieci, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych, wskutek innych nagłych tragedii, zmarły z powodu nieuleczalnych chorób i takie, które same pomogły sobie w odejściu z tego świata. Dzieci utracone w wyniku poronienia, w trakcie porodu i tuż po nim. Kilkumiesięczne, kilkuletnie, kilkunastoletnie i takie, które były już dorosłe.

Terminy spotkań

Od listopada do czerwca - w drugi piątek miesiąca, o godz. 17.30, w kaplicy klasztoru (parter, budynek klasztorny), potem w sali spotkań.

10 stycznia 2020
14 lutego 2020
13 marca 2020
10 kwietnia 2020
8 maja 2020
19 czerwca 2020

więcej:   www.sluzew.dominikanie.pl/rodzice_dziecka_utraconego

plakat spotkania rodzicow po stracie