mzlogoNowe standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej oraz po niepowodzeniach ciąży
 
Od 2 czerwca 2016 roku obowiązują nowe standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej oraz po niepowodzeniach ciąży. Zgodnie z nimi kobieta, która urodziła martwe dziecko, nie będzie leżeć na sali razem ze świeżo upieczonymi lub przyszłymi mamami. Zostanie jej zapewnione miejsce, gdzie będzie mogła godnie przeżywać swoją tragedię. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone.

 

 Nowe standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej

 1. Ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym

Stwierdzenie u pacjentki w trakcie  badania w spoczynku wartości ciśnienia tętniczego w wysokości 140 mmHg ciśnienia skurczowego lub 90 m mHg ciśnienia rozkurczowego lub powyżej, dwukrotnie w ciągu godziny, jest wskazaniem do kontroli ciśnienia tętniczego, a także (w zależności od etapu ciąży) do wykonania badań krwi i moczu ciężarnej oraz badania ultrasonograficznego płodu, w celu wykluczenia stanu przedrzucawkowego. Profilaktycznie kobietom z nadciśnieniem podaje się od 16. tygodnia ciąży kwas acetylosalicylowy, który zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji spowodowanych nadciśnieniem tętniczym, m. in. właśnie stanu przedrzucawkowego.
 
Standardy dotyczą pięciu powikłań ciąży i porodu, które sprawiają lekarzom najwięcej problemów.
  
2. Porody przedwczesne - nowe przepisy zakładają m.in., że u kobiet, u których stwierdzono samoistny poród  przedwczesny lub poronienie (po 16. tygodniu), należy profilaktycznie podawać dopochwowo progesteron.
3. Ciąża bliźniacza - wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego, a także powikłań związanych ze w zrastaniem oraz obumarciem płodów. W  celu zapewnienia prawidłowej opieki w ciąży bliźniaczej, należy ją wcześnie rozpoznać i określić jej rodzaj, a poród bliźniaków siłami natury należy szczególnie uważnie nadzorować.
4. Zagrożenia niedotlenieniem wewnątrzmacicznym płodu - może spowodować uszkodzenia wielonarządowe, m.in. ośrodkowego układu nerwowego.  W tym przypadku powinny być wykonane m.in. badania kardiotokograficzne płodu, a wszystkie ciężarne powinny być informowane o konieczności wykonania takiego badania w przypadku zmniejszonej aktywności płodu.
5. Krwotok okołoporodowy - gdy dojdzie do krwotoku, należy wdrożyć intensywną opiekę anestezjologiczną i postępowanie farmakologiczne oraz zabiegowe.
Jeśli lekarz nie zastosuje się do wytycznych zawartych w standardach, możliwe będzie pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej. Standardy stanowią podstawę do wydania opinii przez biegłego sądowego, co chroni zarówno pacjentkę, jak i lekarza.
Nowe standardy opieki nad kobietą w ciąży zakończonej niepowodzeniem
 
Zmieni się także sytuacja kobiet, które:
 
poroniły
urodziły martwe dziecko lub niezdolne do życia
urodziły dziecko obarczone letalnymi schorzeniami
spodziewają się urodzenia chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi
Kobieta, która dowie się, że urodzi chore lub martwe dziecko, powinna otrzymać od personelu czas, by oswoić się z tą informacją. Dopiero potem można podjąć dalszą rozmowę, podczas której lekarz może podać szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia. Jeśli kobieta i jej rodzina sobie tego zażyczą, otrzymają także wsparcie psychologiczne.
Kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać na jednej z sali z kobietami, które właśnie urodziły - takie są nowe standardy opieki nad kobietą po niepowodzeniach ciąży.
 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, kobiety po niepowodzeniach położniczych nie powinny przebywać na jednej z sali z tymi, które urodziły zdrowe dziecko lub za chwilę zostaną mamami. Personel szpitala ma zadbać także o to, aby w czasie pobytu w oddziale, pacjentka po urodzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci. Do tej pory nie obowiązywały żadne regulacje prawne w tej kwestii. Niektóre kobiety po poronieniu oraz te, które urodziły martwe lub chore dziecko przebywały na tej samej sali, co świeżo upieczone matki czy ciężarne.
Personel szpitala powinien również poinformować, jak zarejestrować zmarłe dziecko w USC, a także podpowiedzieć, jak postępować w sprawie urlopu macierzyńskiego.
 
źródło: 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych