Grób na cmentarzu parafialnym w Sierpcu
 
W grobie tym, dwa razy w roku: 26 maja i 15 października będą chowane dzieci utracone, odebrane z Zakładu Histopatologicznego w Płocku. Ma on być symbolicznym grobem dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można było pogrzebać, wreszcie ma być formą uczczenia pamięci dzieci, które urodziły się martwe.  
To również znak czci dla dzieci, po których nie ma żadnego śladu, których doczesne szczątki nie zostały potraktowane w sposób godny człowieka. Ma to być również miejsce pomagające po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę po stracie dziecka.