Groby Dzieci Utraconych w Łomży, Ostrołęce, Ostrowii Mazowieckiej i Grajewie
 
W Diecezji Łomżyńskiej powstały Groby Dzieci Utraconych czyli zmarłych przed narodzinami.
W Łomży powstał pierwszy. Zaprojektowała go Pani Grażyna Podedworna artysta-plastyk z naszego miasta. Symbolizuje on rozłożone ramiona matki obejmujące dzieci, których szczątki są pochowane w krypcie, wewnątrz Grobu. 
Grób ozdabia postać anioła wzbijającego się do lotu autorstwa Pana Michał Selerowskiego artysty-rzeźbiarza z Zambrowa. W przyszłości stanie tam także drugi anioł. Strzec one będą wejścia do Grobu, będą ozdobą i nadadza powagę całości. Dwa anioły podobnie jak przy grobie Chrystusa zwiastować mają człowiekowi, który tu będzie się modlił, prawdę iż „te Dzieci żyją w Bogu” (Bł. Jan Paweł II EV 99). 
 
Budowa Grobu Dzieci Utraconych w Łomży jest wynikiem dwóch lat załatwiania różnych formalności, rozmów z urzędnikami, lekarzami a przede wszystkim z rodzicami, którzy utracili swoje dziecko przed jego narodzinami. Jak wiemy od dra Krzysztofa Dacha Kierownika Zakładu Patomorfologii w Łomży, w Szpitalu Wojewódzkim im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży jest około 300 poronień rocznie. W szpitalach na terenie Diecezji Łomżyńskiej leżących w granicach Województwa Podlaskiego, łącznie z Łomżą, około 500. To niestety bardzo duża liczba. Nie wszyscy rodzice zgłaszają się po szczątki swego dziecka, aby je pochować. Inni z różnych przyczyn tego nie robią, najczęściej ze zwykłej niewiedzy (nie oceniamy ich postepowania). Być może to się zmieni po przeprowadzonej akcji informacyjnej w parafiach naszej Diecezji, która trwa. Do tej pory doktor osobiście dbał o godne miejsce grzebania szczątek tych dzieci. Obecnie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zajęło się uporządkowaniem tych spraw i nadaniem im godnego wymiaru (także od strony parafii: Instrukcja w sprawie pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej N. 268/B/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. ). Ciała dzieci zmarłych przed narodzinami wskutek poronienia, po które nikt się nie zgłosił, będą grzebane w tym Grobie. Grób powstał dzięki życzliwości i materialnej pomocy wielu zaangażowanych osób i wiernych Diecezji.
 
Groby Dzieci Utraconych spełniają potrójną funkcję. Po pierwsze jest to grób w pełnym tego słowa znaczeniu dla dzieci zmarłych wskutek poronienia, po drugie jest to symboliczne miejsce modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcześniej i nie wiedzą co się z nim stało, po trzecie jest to również forma katechezy dla osób, które nie są do końca przekonane o tym, że z człowiekiem mamy do czynienia od momentu poczęcia.
 
Pierwszy pogrzeb dzieci zmarłych wskutek poronienia odbył się w sobotę 9 czerwca 2012 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przy ulicy Przykoszarowej. Przewodniczył mu Biskup Janusz Stepnowski Pasterz Kościoła Łomżyńskiego a homilię wygłosił Biskup Stanisław Stefanek. 
 
22 maja 2012 roku na XXIX Sesji Rady Miasta, Radni na wniosek prezydenta Łomży – pana Mieczysława Czerniawskiego – przegłosowali jednogłośnie uchwałę dotyczącą sprawienia pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez Miasto Łomża. Według tej uchwały miasto angażuje się w pogrzeby dzieci zmarłych na skutek poronienia, niezależnie od czasu trwania ciąży. Pogrzeb taki odbywa się dwa razy w roku. Obejmuje przewóz zwłok, kremację, zakup urny na prochy i obsługę ceremonii pogrzebowej. W ten sposób Łomża jest prawdopodobnie drugim miastem w Polsce, które ma specjalną uchwałą uregulowany problem pogrzebów dzieci zmarłych na skutek poronienia. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów kremacji czy obsługę pogrzebu. Za decyzją Radnych kryje się bowiem ich odpowiedzialność za drugiego człowieka. Więcej: za tego najmniejszego, bezbronnego. A przecież to nasz stosunek do tych małych jest miarą naszego człowieczeństwa! Prezydent Miasta Łomża oraz Radni podnosząc rękę i wciskając przycisk "za przyjęciem uchwały", jednoznacznie pokazali, że mieszkańcy Łomży szanują godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i po śmierci, i że są wrażliwi na problemy małżeństw i rodzin.
 
Drugim miastem w Diecezji Łomżyńskiej, w którym odbył sie pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem jest Ostrołęka. W Szpitalu ostrołęckim dochodzi do około 300 poronień rocznie. Grób powstał na Cmentarzu parafialnym przy ulicy Kurpiowskiej. Zaprojektował go Pan Michał Selerowski artysta rzeźbiarz z Zambrowa. Symbolika jest następująca: koło to doskonały kształt, symbolizuje ono doskonałość tego, co Pan Bóg stworzył. W okrągłym kształcie zamknięta jest także hostia – chleb, która na ołtarzu staje się Ciałem Pańskim, ten niebieski chleb podtrzymuje życie. W centralnej części umieszczony jest krzyż znak zbawienia a pod nim zrobiony w kamieniu na wylot otwór w kształcie małego dziecka. Otwór symbolizuje brak, pustkę po utracie kogoś na kogo się czekało a kto nie urodził się żywy. Ponad to na głównej płycie umieszczone są słowa Jana Pawła II: „Te dzieci żyją Bogu.” Również Rada Miasta Ostrołęka na XL sesji Rady Miasta Ostrołęki, dnia 28 lutego 2013 r., na Wniosek Prezydenta Miasta Pana Janusza Kotowskiego przegłosowała uchwałę w sprawie sprawienia pogrzemu dzieciom martwo urodzonym przez miasto Ostrołęka. W ten sposób podobnie jak w Łomży Miasto angażuje sie dwa razy w roku w pogrzeb Dzieci Utraconych. Pierwszy Pogrzeb Dzieci Utraconych w Ostrołęce odbył się 15 czerwca 2013 r. w parafii pw. Nawiedzenia NMP przy ulicy Szwedzkiej. (Foto:Jarosław Pych)
 
Trzeci Grób Dzieci Utraconych powstał w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych w tym mieście miał miejsce 21 czerwca 2014 r. Odbył się w parafii pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Stefanka z licznym udziałem duchowieństwa i wiernych. Rok wcześniej w czerwcu 2013 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na wniosek Burmistrza Miasta Władysława Krzyżanowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie sprawienia pogrzebu dzieciom martwourodzonym, po których szczątki nikt się nie zgłosił do szpitala, dwa razy w roku.
 
Czwarty Grób Dzieci Utraconych został wybudowany w Grajewie po przeprowadzeniu w tym miescie - tak jak i w pozostałych - kampanii informacyjnej dotyczącej postępowania w przypadku poronienia dziecka. We wrześniu 2013 r. Rada Mista Grajewo na wniosek Burmistrza Miasta Adama Kiełczewskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą organizacji pogrzebów Dzieci Utraconych dwa razy w roku. Następnie po przeprowadzeniu zbiórek do puszek wśród wiernych grajewskich parafii udało się wybudować grobowiec. Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych w Grajewie odbył się 11 października 2014 r. w parafii pw.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
 
Przy Grobach nieustannie płoną znicze, rodzice składają kwiaty i zabawki…
 
Trwa zbiórka ofiar budowę kolejnych Grobów Dzieci Utraconych oraz na wykonanie rzeźby drugiego anioła przy Grobie w Łomży. Jeśli Ktoś z rodziców po stracie, Ktoś z życzliwych osób chciałby wesprzeć to dzieło, może to uczynić wpłacając pieniądze na konto Caritas: 
 
BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „Grób Dzieci Utraconych”
 
 
Ks. Jacek Kotowski
Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej
 
żródło: Diecezja Łomżyńska