Grupa wsparcia w żałobie. Rzeszów
 
Z inicjatywy Fundacji Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci prowadzi działalność Grupa Wsparcia dla Rodziców i Rodzeństwa w Żałobie. Grupa istnieje od 7 grudnia 2007 roku. Spotkania są bezpłatne i odbywają się co 3 tygodnie w siedzibie Fundacji.
 
Inicjatywa utworzenia Grupy Wsparcia w żałobie jest odpowiedzią na potrzeby rodziców i rodzeństwa przeżywających ból utraty dziecka.
 
Jest to także realizowanie pomocy psychologicznej i duchowej dla wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują. Spotkania odbywają się co 3 tygodnie w siedzibie Fundacji.
 
To spotkanie rodziców po stracie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Otrzymują wsparcie grupy oraz pomoc psychologa i księdza.
 
Grupa ma charakter otwarty – przyjmujemy osoby, które nie miały wcześniej Pacjenta pod opieką hospicjum. 
 
Dodatkowym wsparciem są wspólne wyjazdy, spotkania okolicznościowe z okazji listopada (miesiąca pamięci o zmarłych), spotkania świąteczne (wigilia hospicyjna, Dzień Palenia Świec).
 
Udział w grupie jest bezpłatny. Terminy spotkań ustalane są przez uczestników i ogłaszane w tym dziale na stronie internetowej Fundacji. Grupa jest otwarta na osoby innych wyznań religijnych.
 
Koordynator Grupy Wsparcia:
Agnieszka Jankowska – Rachel, tel. 662 035 984