dlaczego.org.pl  
Forum dlaczego.org.pl  >> CHORE DZIECKO
You are not logged in       

atrezja dróg ¿ó³ciowychHits: 4294
malpes  
01-11-2008 22:43
[     ]
     
witam! jestem mam± 7-miesiêcznego Karolka, który urodzi³ siê z zaro¶niêtymi (atrezj±)dróg ¿ó³ciowych.Leczymy siê w Centrum Zdrowia Dziecka.Synek zosta³ zakwalifikowany do operacji przeszczepienia w±troby.Ja mam byæ dawc± rodzinnym.Poszukujê rodziców, którzy wychowuj± dzieci po przeszczepie w±trby.Chcia³abym nawi±zaæ z nimi kontakt i wymieniæ siê do¶wiadczeniami.pozdrawiam 
malpes

  Subject Author Date
*  atrezja dróg ¿ó³ciowych malpes 01-11-2008 22:43
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 05-04-2009 20:25
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 22-04-2009 11:16
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 13-05-2009 20:03
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych malpes 04-06-2009 06:14
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 22-04-2009 11:14
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych sonia 22-04-2009 15:12
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 06-05-2009 09:44
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych sonia 07-05-2009 09:07
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych Sylwusia 28-04-2009 14:01
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 13-05-2009 20:02
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 22-05-2009 09:41
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 23-05-2009 19:52
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 24-05-2009 16:37
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 25-05-2009 11:27
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 14-05-2009 19:51
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych Sylwusia 25-05-2009 13:04
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych katarzyna m 04-01-2010 18:33
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych malpes 04-06-2009 06:12
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych malpes 04-06-2009 06:18
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 10-08-2009 12:21
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 12-08-2009 19:43
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 12-08-2009 20:09
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych szynszyla 12-08-2009 20:22
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych malpes 13-08-2009 22:11
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych jolanta 13-08-2009 22:38
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych Ajka 19-06-2009 23:54
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych agazeta 08-03-2010 10:12
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych ewkad6616 31-05-2010 19:23
  Re: atrezja dróg ¿ó³ciowych Sylwusia 04-06-2010 19:23
::   w górê   ::
Jump to :
Forum tworzone przez W-Agora